Begin typing your search above and press return to search.

Ranking tennis meet starts at Jorhat

By Correspondent

JORHAT, Dec 26 � The Major State Ranking Tournament under All Assam Tennis Association got under way at Jorhat Tennis Club here today.

Jorhat SP Sanjukta Parashar formally inaugurated the meet where more that 250 players are taking part in nine events.

The events to be organised are: Boys U-12, U-14 (singles and doubles), U-18. Girls U-14 (singles and doubles), U-18. Men�s singles and doubles.

Today�s results: (Boys U-12 1st round) Neerav Jain bt Aiyan Shah 5-0, Kunal Sutradhar bt Rajdeep Singh 5-1, Udit Gogoi bt Tirthankar Das 5-0, Anchal Patir bt Abhilekh Phukan 5-2, Himangshu Sharma bt Subhashis Bharali 5-2, Palash Acharya bt Niyor Deka 5-4 (5), Saumpiya Mahanta bt Maharshi B Bora 5-1, Antarag M Gohain bt Ritukalpa Gogoi 5-0, Nawed W Ahmed bt Chirag Modi 5-1, Krishanu Gogoi bt Ayush J Sharma 5-0, Debanga P Hazarika bt Spandan Buragohain 5-1, Avinash Gogoi bt Rishav Agarwal 5-1, Noihrit Gogoi bt Rishav Brahma 5-1, Ronit Bora bt Baibhav Kumar 5-0, Mehul Chauhan bt Hariah Mahmood, Abhipal Sharma bt Hrishekesh Kashyap 5-0, Sudarshan Sandhu bt Neerav Jain 5-0.

More in Entertainment
Next Story
Similar Posts
Ranking tennis meet starts at Jorhat

JORHAT, Dec 26 � The Major State Ranking Tournament under All Assam Tennis Association got under way at Jorhat Tennis Club here today.

Jorhat SP Sanjukta Parashar formally inaugurated the meet where more that 250 players are taking part in nine events.

The events to be organised are: Boys U-12, U-14 (singles and doubles), U-18. Girls U-14 (singles and doubles), U-18. Men�s singles and doubles.

Today�s results: (Boys U-12 1st round) Neerav Jain bt Aiyan Shah 5-0, Kunal Sutradhar bt Rajdeep Singh 5-1, Udit Gogoi bt Tirthankar Das 5-0, Anchal Patir bt Abhilekh Phukan 5-2, Himangshu Sharma bt Subhashis Bharali 5-2, Palash Acharya bt Niyor Deka 5-4 (5), Saumpiya Mahanta bt Maharshi B Bora 5-1, Antarag M Gohain bt Ritukalpa Gogoi 5-0, Nawed W Ahmed bt Chirag Modi 5-1, Krishanu Gogoi bt Ayush J Sharma 5-0, Debanga P Hazarika bt Spandan Buragohain 5-1, Avinash Gogoi bt Rishav Agarwal 5-1, Noihrit Gogoi bt Rishav Brahma 5-1, Ronit Bora bt Baibhav Kumar 5-0, Mehul Chauhan bt Hariah Mahmood, Abhipal Sharma bt Hrishekesh Kashyap 5-0, Sudarshan Sandhu bt Neerav Jain 5-0.

More in Entertainment
Similar Posts